Od 10:00-15:00 20zł/h

Sobota, niedziela i pozostałe godziny 30zł/h

 

Karnet miesięczny na 10h  260 zł

Karnet dwu miesięczny na 20h 480zł

Wypożyczenie rakietki 5zł

Wypożyczenie piłeczki 2zł