1. Klub jest otwarty w godzinach od 1000-1900 ( pozostałe godziny po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)
 2. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie.
 3. Wysokość opłat za korzystanie z kortu podaje do wiadomości tabela opłat umieszczona w recepcji.
 4. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym po wykupieniu biletu, karnetu, bądź zawarciu umowy najmu.
 5. Rezerwacja gry w squasha: w przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu.
 6. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min., liczone od pełnej godziny zegarowej.
 7. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
 8. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 9. Korzystający z kortu obowiązani są do zachowania porządku.
 10. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.
 11. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 12. Przed rozpoczęciem gry konieczne jest wykonanie rozgrzewki.
 13. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek.
 14. Na terenie klubu obowiązuje zastosowanie się do zaleceń obsługi klubu i instruktorów.
 15. Zabrania się wnoszenia przedmiotów na kort.
 16. Zabrania się wpadania na tylną szklaną ścianę kortów.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z kortu oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 18. Zaleca się używanie okularów sportowych.
 19. Korzystanie z salki fitness objęte jest odrębnym regulaminem.